პროვაიდერი სამედიცინო დაწესებულებები

მომსახურების მიღება შესაძლებელია ხელშეკრულებით გათვალისწინებულ პროვაიდერ სამედიცინო დაწესებულებებში